కంప్యూటర్ యుగంలో ఆద్యాత్మికత - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014

సేకరణ: SravanValluri-Channel

                                                1వ భాగం                                                                                                                              2వ భాగం

                                                3వ భాగం                                                                                                                              

Share this article :

Post a Comment

 
About Contact-Us Disclaimer Report-Broken-Link తెలుగు భక్తి వీడియోలు
* సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు *
Template Created by Mas Template
Proudly powered by Blogger