భగవద్గీత - శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి గారిచే ప్రవచనం

సేకరణ: https://www.youtube.com/user/omnamonarayanaya111

                                                1వ భాగం                                                                                                                              2వ భాగం

                                                3వ భాగం                                                                                                                              4వ భాగం

                                                5వ భాగం                                                                                                                              6వ భాగం

                                                7వ భాగం                                                                                                                              8వ భాగం

                                                9వ భాగం                                                                                                                              10వ భాగం

                                                11వ భాగం                                                                                                                              12వ భాగం

                                                13వ భాగం                                                                                                                              14వ భాగం

                                                15వ భాగం                                                                                                                              16వ భాగం

                                                17వ భాగం                                                                                                                              18వ భాగం

Share this article :

+ comments + 1 comments

10 March 2016 at 22:01

OM

Post a Comment

 
About Contact-Us Disclaimer Report-Broken-Link తెలుగు భక్తి వీడియోలు
* సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు *
Template Created by Mas Template
Proudly powered by Blogger